English Russian

Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů:

GOLD PRALINES s.r.o., se sídlem Praha – Nové Město, V jámě 699/1, PSČ 110 00, IČ: 27600041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118021

Kontaktní údaj správce osobních údajů:

Email:    info@goldpralines.cz
Tel:         +420 606 690 700

Prostřednictvím kontaktních, registračních a dalších webových formulářů budeme zpracovávat tyto nebo některé z těchto osobních údajů: jméno, příjmení, telefon, email.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje používáme k těmto účelům:

 • Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře.
 • Zasílání obchodních sdělení, newsletterů a k obchodní či předprodejní komunikaci.
 • Zobrazování pouze relevantních reklam podle Vašich zájmů.
 • Provádění analýz a měření s cílem zlepšovat naší prezentaci na internetu.

Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme?

 • Kontaktní, poptávkové formuláře, nákupní formuláře – osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu poptávky, pokud není zákony ČR dáno jinak, tak max. po dobu 2 let.
 • Obchodní sdělení na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (rozesílání nabídek, pozvánek a newsletterů maximálně 12x ročně) a k obchodní komunikaci – osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let.
 • Na svých webových stránkách budeme zpracovávat následující soubory cookies s níže uvedenými účely a maximální dobou zpracování:
Typ Název Účel Maximální doba zpracování
Cookies třetích stran Google Analytics Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting) 540 dnů
Cookies třetích stran Google Adwords Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting) 540 dnů
 • Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze s Vaším výslovným souhlasem, který můžete kdykoli odvolat buď prostřednictvím přijatého obchodního sdělení nebo zasláním požadavku na emailovou adresu info@goldpralines.cz či na adresu sídla společnosti Správce.
 • Na svých webových stránkách budeme zpracovávat následující soubory cookies s níže uvedenými účely a dobou zpracování:
Typ Název Účel Maximální doba zpracování
Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací pro běžnou analýzu provozu na webu a jeho zlepšování 26 měsíců nebo dle nastavení, resp. způsobu využití internetového prohlížeče
 • Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

– Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Osobní údaje mohou případně zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Jaká jsou Vaše práva?

Vezměte, prosíme, na vědomí, že dle stávající legislativy máte právo:

 • odvolat svůj souhlas. V případě souborů cookies je možné toto provést změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Webové stránky lze prohlížet a používat i v režimu, který neumožňuje sbírání souborů cookies, resp. údajů o chování návštěvníka webu.
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě    požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů se můžete obrátit na správce osobních údajů – společnost GOLD PRALINES s.r.o. (emailem na info@goldpralines.cz) nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.